(057) 780-59-13 г. Харьков, переулок Подольский, 5, оф. 13

Законодательство

Инфо Бухгалтер Законодательство

Новости

що змінилось з 1 січня 2017 року для платників єдиного податку?

Posted By Dendy

ставки ЄП з 01.01.2017 р. застосовуватимуться (Згідно із Законом №1791) :

для І групи —  у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

для ІІ групи — у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінзарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року;

для ІІІ групи — у відсотках до доходу.

Відповідні зміни внесені у п. 293.1 та у пп. 1 п. 293.2 ПКУ.

Оскільки на 01.01.2017 р. розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 1600 грн, а розмір мінімальної зарплати – 3200,00 грн, то максимальна ставка ЄП:

  • для платників І групи — 160 грн./ на місяць,
  • для платників ІІ групи – 640 грн. / місяць. 

Для платників єдиного податку ІІІ групи ставки не зміняться. Як й у 2016 році, у 2017 році, для ІІІ групи (платників ПДВ) ставка буде 3%, для ІІІ групи (неплатників ПДВ) — 5% від усієї суми оподаткованого доходу.

Read More

Новости

Виписки, витягі та довідки з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в електронній формі

Posted By Dendy

Виписки, витягі та довідки з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в електронній формі мають таку ж саму силу як й в паперовій формі. Про це говорить наступне розпорядження Кабміну. Сподіваємось, що нотаріуси та інші структури своєчасно з ним ознайомляться.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 березня 2015 р. № 289-р
Київ

Деякі питання забезпечення функціонування системи електронного сервісу у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

1. З метою забезпечення запровадження системи електронного сервісу у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та спрощення механізму надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Реєстр):

підтримати пропозицію Міністерства юстиції щодо одночасного використання відповідно до законодавства витягів, довідок та виписок з Реєстру в електронній формі та у формі документа на папері, які відповідно доЗакону України “Про електронні документи та електронний документообіг” мають однакову юридичну силу;

органам виконавчої влади вжити заходів для запровадження зазначеної системи електронного сервісу шляхом підключення до Реєстру з метою отримання відомостей з нього виключно в електронній формі в установленому Міністерством юстиції порядку;

рекомендувати органам місцевого самоврядування, судам та іншим державним органам вжити передбачених абзацом третім цього пункту заходів з метою отримання відомостей з Реєстру виключно в електронній формі;

звернути увагу керівників державних органів, органів місцевого самоврядування як суб’єктів надання адміністративних послуг на необхідність неухильного дотримання вимог Закону України “Про адміністративні послуги” щодо недопустимості витребування від суб’єкта звернення відомостей з Реєстру, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг.

2. Міністерству юстиції забезпечити підготовку нормативно-правових актів з питань доступу до відомостей з Реєстру через офіційний веб-сайт Міністерства та здійснення інших організаційних заходів.

3. Це розпорядження набирає чинності з 1 квітня 2015 р., але не раніше набрання чинності Законом України“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)”.

Прем’єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 49

Read More
Выходные в январе 2015 года

Новости

Выходные в январе 2015 года

Posted By Dendy

Кабинет министров рекомендует организациям, предприятиям и фирмам сделать выходными 2 января, 8 и 9 января. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 12 ноября, передает пресс-служба. Согласно сообщению, с целью создания благоприятных условий для празднования 1 января — Нового года и 7 января — Рождества Христова, а также рационального использования рабочего времени руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, рабочие дни с: пятницы 2 января — на субботу 17 января; четверг 8 января — на субботу 31 января; пятницу 9 января — на субботу 14 февраля. В то же время такой режим работы не касается органов Пенсионного фонда, «Укрпочты», Госказначейства и банков. Специальный режим работы банков в указанные дни определяет Национальный банк.

Read More
Поставщик зарегистрировал Налоговую накладную в Едином реестре налоговых накладных с опозданием.

Новости

Поставщик зарегистрировал Налоговую накладную в Едином реестре налоговых накладных с опозданием.

Posted By Dendy

Поставщик зарегистрировал Налоговую накладную в Едином реестре налоговых накладных (в дальнейшем — НН и ЕРПН соответственно) с опозданием.

Напомним, что, как это не парадоксально, но, в случаях обязательной регистрации НН в ЕРПН, покупатель имеет право на включение в налоговый кредит только суммы НДС в этих НН, только в случаях их своевременной регистрации.

В соответствии с действующим налоговым законодательством регистрации в ЕРПН полежат только НН на сумму НДС свыше 10 тыс. грн., а также на поставку подакцизных товаров на территорию Украины.

Предельный срок регистрации НН в ЕРНН 15 календарных дней, после даты ее составления. Это не касается только НН, к которым был составлен расчет корректировки налоговых обязательств.

Если в результате внесения корректировки сумма налоговых обязательств по ранее выписанной НН, не подлежащей регистрации в ЕРПН, превышает 10 тыс. гривен, такая НН и расчет корректировки к ней регистрируются в ЕРПН вне зависимости от даты выписки самой НН.

Как показывает практика, некоторые продавцы, с целью уменьшения своих обязательств по НДС, проводят регистрацию НН с существенной задержкой. Формально, такая НН является зарегистрированной, однако она не может служить покупателю основанием для возникновения у него права на налоговый кредит.

На основании вышеизложенного наш совет покупателям: не ограничиваться только проверкой правильности заполнения полученного бумажного или электронного экземпляра НН, а не полениться и убедиться в своевременности и правильности регистрации этой НН, особенно со значительными суммами НДС.

В случаях обнаружения несвоевременной регистрации НН или нарушений правил ее регистрации и отказа продавца исправить выявленные ошибки у покупателя есть только одна возможность получения права на налоговый кредит то такой НН — подача в контролирующие органы жалобы на поставщика (приложение 8 к декларации по НДС).

Read More
Судебная практика. 17 февраля 2014 года.

Новости

Судебная практика. 17 февраля 2014 года.

Posted By Dendy

Судебная практика. 17 февраля 2014 года. Взыскание налогового долга в судебном порядке, отсутствие первичных документов ФЛП, отсутствие фискальных чеков.

Взыскание налогового долга в судебном порядке

ВАСУ своим постановлением № 20/2370/1370/2011 определил предельный срок, когда может быть поданопредставление о взыскании с налогоплательщика налогового долга за счет денежных средств должника в административный суд: в течение суток, следующих после истечения 60 календарного дня с момента направления налогового требования. Кроме того это постановление содержит уточнение, что в понятие «денежные средства» включаются не только средства должника, находящиеся на банковских счетах, но и,принадлежащая ему наличность.

 Учет и отчетность «единщиков»

 Частный предприниматель — плательщик единого налога, к которому решением налогового органа была применена штрафная санкция в сумме 510 грн за отсутствие первичных документов, перечисленных в п. 44.1 ст. 44 гл. 1 разд. I НКУ, и правомерность которой была подтверждена апелляционным судом, обратился с заявлением в ВАСУ. ВАСУ в своем Постановлении № 2-а-12222/12/2070 определил, что поскольку в отношении плательщиков единого налога порядок ведения учета и отчетности установлен ст. 296 гл. 1 разд. XIV НКУ и подлежит преимущественному применению, то общие требования к ведению учета, содержащиеся в статье, на которую сослался апелляционный суд, на них не распространяется. Очень важное Постановление как на наш взгляд!

 Ответственность за отсутствие фискальных чеков (РРО)

Субъекты предпринимательской деятельности, использующие РРО, обязаны ежедневно печатать фискальные отчетные чеки и сохранять их в КУРО. Нарушение этого положения влечет за собой применение штрафных санкций к таким субъектам. ВАСУ в своих постановлениях указал ограничения по применению таких санкций.

Если чеки не печатались и/или не сохранялись в КУРО в течение нескольких дней, то можно применять только один штраф (20 НМДГ за один кассовый аппарат) независимо от количества выявленных случаев(Постановлении № 2а-12714/09/2670).

В случае, если фискальный чек был распечатан в течение 24 часов с начала выполнения первой расчетной операции после выполнения предыдущего Z-отчета, даже если время распечатки приходится на следующий календарный день, применение штрафных санкций неправомерно (Постановление ВАСУ № 2а-14997/10/0470).

Read More
Меню